Tässä artikkelissa tutustutaan hieman Kalkkisten verkkosivu-projektiin ja sen vaiheisiin.

Lähtötilanne

Kalkkisten vanhat kotisivut
Kalkkisten vanhat kotisivut

Kalkkisten sivut olivat melko vanhat ja niitä pystyi päivittämään vain yksi henkilö. Tämä on yleinen ongelma vanhoilla sivuilla, jotka ovat tehty erilaisilla järjestelmillä, ilman yleistä julkaisualustaa, kuten WordPress. Sivupäivityksen tavoitteena olikin saada Kalkkisille sivut, joita on useampien ihmisten helppo päivittää ja joiden päivittämiseen ei tarvitse perehtyä paljon. Myös modernimpi ulkoasu oli yksi tavoitteista.

Projektin eteneminen

Projekti aloitettiin selvittämällä asiakkaan päätarpeet, jotka aikaisemmin mainittiinkin. Tämän jälkeen aloin rakentaa mallia/ehdotusta siitä, millaiset sivut voisivat olla. Tämä on mielestäni hyvä tapa, koska sen avulla asiakas näkee minun visioni ja voi tarvittaessa helpommin kuvailla omaansa. Asiaan perehtymättömän voi olla haastava selostaa ilman minkäänlaista mallia, millaiset sivut haluaa.

Kun suurimmat linjaukset sivujen suhteen olivat mallin avulla tehty, alkoi itse sivuston rakennus. Sivujen sisällöntuotannosta vastasi asiakas itse. Suurin osa sisällöstä saatiinkin vanhoilta sivuilta pienin korjauksin. Tämä nopeutti projektia huomattavasti, koska sisältöä olisi ollut paljon kirjoitettavaksi.

Projektin aikana pidimme palavereita asiakkaan kanssa, joissa katsoimme yhdessä sivujen edistymistä ja varmistimme, että kehitys tapahtuu oikeaan suuntaan. Asiakkaalla oli mahdollisuus antaa parannus- ja korjausehdotuksia, jotka sitten toteutin sivuille.

Projektin valmistuminen

Kun sivut olivat lähes valmiit, pidimme asiakkaan kanssa viimeisen palaverin, jossa teimme lopulliset korjaukset ja jonka aikana neuvoin asiakkaalle verkkosivujen käyttöä. Kun palaveri oli pidetty ja viimeiset muutokset tehty, oli sivujen julkaisun aika.

Kalkkisten uudet kotisivut